Monday, November 17, 2014

RUSIÝA FEDERASÝASYNDA TÜRK TARYHY BİLEN BAGLY YAZYLAN TEZISLERIŇ BIBLIOGRAFÝASY

Dergi Karadeniz
Prof. Dr. Aygün ATTAR – Prof. Dr. Elfine SIBGATULLİNA 
Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK – Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA
[Türkçe] ÖZET: Bu çalışma, “Geçmişten Günümüze Rusya’da Karadeniz ve Türkoloji ile İlgili Tezlerin Bibliyografyası ve Bunların TürkiyeTürkçesine Çevrilmesi” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Karadeniz Dergi’nin 15. Sayısında yayınlana makaleye ilavedir. ...
Şu blog yaziyin sahip çykdyi Tez: "DERGI KARADENIZ 16-nci Sayisi". Verilmiş Ovnuk, Hangeldi Arazgeldi ogli saypasi 38, [17]., Tüm Sayılara ulaşmak için Tıklayınız...
Anahtarkelimler: Rusya federasyonu, tarih, katalog, tez,Türk, ...

[Rusça] РЕЗЮМЕ: Этот труд был подготовлен в рамках проекта “Библиография и перевод на современный Турецкийя язык диссертации по Тюркологии и черноморского региона защищённых в Российской федерации”. Труд является приложением статьи 15 - го номера журнала "KARADENIZ - BLACK SEA - ЧЁРНОЕ МОРЕ,
Комментарии от блогах Овнук, Хангелди Аразгелди оглы., Блог "Ходжанепес Новости": По исторические наука моей диссертации тезис(Blogger), Как показано: "ЖУРНАЛ ЧЕРНОМОРСКОГО Выпуск 16-й". Предоставленный: Овнук, Хангелди Аразгелди оглы (Ovnuk, Hangeldi Arazgeldi ogli) было 38, [17],. Нажмите, чтобы получить все цифры ...
Ключевые слова: РоссийскаяФедерация, история, каталог, диссертация, турок, ...
*****
A Catalogue Study on theses written
aboutTurkish History in Russian Federation HISTORYINRUSSIAN FEDERATION
 ******************
 Смотрите от оригинал PDF файла по именна писатель тезиса:
Ovnuk, Hangeldi Arazgeldi ogli in the PDF File, Page: 38


******************
A Catalogue Study on theses written
aboutTurkish History in Russian Federation HISTORYINRUSSIAN FEDERATION
Post a Comment