Monday, July 13, 2009

b). Ruhany-ulymalaryñ tutỳan orny we onuñ ähmiỳeti :

Her bir jemgyỳetçilikde ỳa-da her bir milletde bolşy ỳaly türkmenlerde hem elmydama ỳaşulylary we ulyma-ruhanylary bolupdyr. Olar köpçüligiñ arasynda il başlygy derejesinde rol alyp barypdyrlar. Türkmen jemgyỳeti olara hormat bilen seredipdirler. Olara “Tagsyr” diỳip ỳüzlenipdirler. Tagsyr diỳmekligiñ manysy “Men seniñ ỳanyñda sözüm gysgadyr.”.
Türkmenlerde ruhanylaryñ täsiri hemişe uly bolupdyr. Onuñ sebäbi türkmenleriñ jemgyỳetçilik kanunlarynyñ şerigat we dini kadalary hem umumy däp-dessurlary boỳunça çözgüdini tapypdyrlar. Toỳlaryna, ỳaslaryna we dawaly meselelerinde goşulypdyrlar.
Häzirki döwürde ruhanylar türkmen jemgyỳetiniñ ähli durmuşyna öz täsirini ỳetirip durlar. Olar yslam jemgyỳetiniñ sütünleri hökmünde belli bir jemgyỳet gatyny döredỳärler. Eỳran Türkmenleriniñ arasynda ruhanylar we alymlar aşakdaky tertipde tapawutlanỳar.
Her bir jemgyỳetçilikde ỳa-da her bir milletde bolşy ỳaly türkmenlerde hem elmydama ỳaşulylary we ulyma-ruhanylary bolupdyr. Olar köpçüligiñ arasynda il başlygy derejesinde rol alyp barypdyrlar. Türkmen jemgyỳeti olara hormat bilen seredipdirler. Olara “Tagsyr” diỳip ỳüzlenipdirler. Tagsyr diỳmekligiñ manysy “Men seniñ ỳanyñda sözüm gysgadyr.”.
Türkmenlerde ruhanylaryñ täsiri hemişe uly bolupdyr. Onuñ sebäbi türkmenleriñ jemgyỳetçilik kanunlarynyñ şerigat we dini kadalary hem umumy däp-dessurlary boỳunça çözgüdini tapypdyrlar. Toỳlaryna, ỳaslaryna we dawaly meselelerinde goşulypdyrlar.
Häzirki döwürde ruhanylar türkmen jemgyỳetiniñ ähli durmuşyna öz täsirini ỳetirip durlar. Olar yslam jemgyỳetiniñ sütünleri hökmünde belli bir jemgyỳet gatyny döredỳärler. Eỳran türkmenleriniñ arasynda ruhanylar we alymlar aşakdaky tertipde tapawutlanỳar. ... Dowamy
Post a Comment